Ref.65220

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 20-09-2018
FINAL: 13-11-2018

DURADA: 45 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-4093més
Descarrega la informació del curs aqui.

ADOBE Photoshop

adobe-photoshop-65220

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Realitzar, modificar i retocar imatges a través de l'última versió de photoshop.

- Identificar les principals eines d'edició, modificació i alteració d'imatge de les que disposa photoshop.
- Assimilar els coneixements necessaris per fer servir el photoshop amb destresa i dissenyar amb el programa com a eina principal.
- Dominar les principals funcions que ofereix el photoshop avançat per editar, modificar i guardar imatges en format digital.

mes...

-Microsoft windows
-Photoshop. primeres passes
-Selecció d’imatges
-Eines de colors en photoshop
-Tècniques de pintura
-Edició d’imatges
-Digitalització i modificació d'imatges
-Filtres, màscares, canals, paths i layers
-Eines de text

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar un producte.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-4093més
Descarrega la informació del curs aqui.