Ref.69144

Olot

Presencial

LLOC: IES La Garrotxa.
- CTRA Riudaura 110

INICI: 29-04-2019
FINAL: 28-06-2019

DURADA: 60 Hores

HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 19:15 a 21:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
18422
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B1.D

angles-b1-d-69144

Nivell Pre-Intermediate
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu Anglès B1A, B1B, B1C i B1D que té com a referència el decret 4/2009 que estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial dintre del Marc Europeu Comú de Referència, l’objectiu general del qual és capacitar els alumnes en l'ús efectiu del idioma com a vehicle de comunicació general, per tal que puguin comprendre i expressar-se de manera oral i escrita en llengua anglesa.

Aquest curs és una preparació per a l’examen oficial PET i va dirigit a persones amb un nivell intermedi alt d’anglès. El curs està dissenyat per a què l’alumne adquireixi les competències necessàries per a superar l’examen PET de Cambridge.

Dominar cadascuna de les metodologies que implica la superació de l’examen PET de Cambridge.

mes...

1- Reading and Writing Writing (expressió escrita, comprensió escrita i ús de la llengua)

Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple, exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.

Redacció de correus electrònics, cartes formals i informals, articles i informes.


2- Listening (comprensió oral)

Escolta de converses, programes de radio amb l’objectiu de realitzar exercicis d’opció múltiple, d’omplir espais, i verdader o fals.


3- Speaking (expressió oral)

Intercanvi de preguntes curtes entre alumnes i professor, tasques de col•laboració entre dos alumnes; parlar durant 1 minut seguit i mantenir discussions.

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de Cambrigde nivell PET:

Reading (comprensió escrita)
Tipus de prova: consta de 5 exercicis de lectura i comprensió de textos. L’alumne haurà de contestar 35 preguntes repartides entre els 5 exercicis
Característiques: Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple, de veritat/fals i de relacionar dues informacions. 45 minuts
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita i ús de la llengua)
Tipus de prova: consta de 3 parts amb exercicis d’expressió escrita i d’ús de la llengua. L’alumne haurà de contestar 7 preguntes repartides entre les 3 parts
Durada: 45 minuts
Característiques: Un exercici amb 5 preguntes de transformar frases i dos escrits: un missatge curt de 30-35 paraules i una carta d’aproximadament 100 paraules.
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: consta de 4 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de contestar 25 preguntes repartides entre les 4 parts
Característiques: Exercicis de resposta múltiple, omplir espais en blanc, i exercicis de verdader o fals. 30 minuts
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: consta de 4 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles.
Característiques: explicar aspectes personals, intercanviar preguntes a partir de diversos enunciats, descriure imatges i mantenir un diàleg. 10 -12 minuts
Valoració: 25% del total de la prova

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 7.

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
18422
Descarrega la informació del curs aqui.