Ref.69162

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA.
- C/ BONAVISTA 70

INICI: 17-09-2019
FINAL: 05-11-2019

DURADA: 60 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:30 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
14242

VALORACIÓ DEL CURS

9,26

NOMBRE D'ALUMNES FORMATS

412
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B2.D

angles-b2-d-69162

Nivell Intermediate - Upper Intermediate.
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès B2 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu Anglès B2B, B2C I B2D que té com a referència el decret 4/2009 que estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial dintre del Marc Europeu Comú de Referència, l’objectiu general del qual és capacitar els alumnes en l'ús efectiu del idioma com a vehicle de comunicació general, per tal que puguin comprendre i expressar-se de manera oral i escrita en llengua anglesa.

Aquest curs és una preparació per a l’examen oficial FCE (First Certificate English) i va dirigit a persones amb un nivell mig-alt d’anglès. El curs està dissenyat per a què l’alumne adquireixi les competències necessàries per a superar l’examen FCE (First Certificate English).

Dominar cadascuna de les metodologies que implica la superació de l’examen FCE de Cambridge.

mes...

1. Reading & Use of english (comprensió escrita i ús de la llengua)

Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple, exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.

2. Writing (expressió escrita)

Redacció de correus electrònics, cartes formals i informals, articles, informes, assajos i crítiques.

3. Listening (comprensió oral)

Escolta de converses, programes de radio, converses per completar exercicis d’opció múltiple, d’omplir espais, completar frases.

4. Speaking (expressió oral)

Intercanvi de preguntes curtes entre alumnes i professor, tasques de col•laboració entre dos alumnes; parlar durant 1 minut seguit i mantenir discussions.

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de Cambrigde nivell First Certificate:

Reading and Use of English (comprensió escrita i ús de la llengua)
Tipus de prova: 7 parts amb 52 preguntes. De la part 1 a la 4, són exercicis gramaticals i de vocabulari. De la part 5 a la 7, són exercicis de comprensió
Durada: 1 hora i 15 minuts
Característiques: Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb preguntes d’opció múltiple. També realitzarà exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita)
Tipus de prova: 2 parts
Durada: 1 hora i 20 minuts
Característiques: dues redaccions d’entre 140-190 paraules cadascuna, una d’una temàtica obligatòria i l’altra a escollir entre tres opcions. Els escrits podran ser: articles, correu electrònic / carta; assaig; informe de revisió.
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: 4 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne contestarà 30 preguntes repartides entre les 4 parts
Durada: 40 minuts
Característiques: Exercicis de resposta múltiple i completar frases.
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: 4 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles.
Durada: 14 minuts
Característiques: intercanvis curts amb el professor i amb l'altre alumne; parlar durant 1 minut (exercici individual), discussió entre els dos candidats, tasca col•laborativa entre els dos candidats.
Valoració: 25% del total de la prova.

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 6.

Preparatòria Acreditació First Certificate in English

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
14242

VALORACIÓ DEL CURS

9,26

NOMBRE D'ALUMNES FORMATS

412
Descarrega la informació del curs aqui.