Ref.65232

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
- C Unió 23 2a

INICI: 05-02-2018
FINAL: 05-03-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-12762més
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció a la diversitat: autisme

atencio-a-la-diversitat-autisme-65232

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Introduir als professionals de l'educació en els principals elements derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a
l'aula.

- Saber identificar un nen amb autismes i saber com tractar-lo.
- Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb autisme.
- Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatius.

mes...

-Introducció
-Neurodesenvolupament
-Trastorns
-Desenvolupament a les diferents àrees
-Necessitats educatives
-Detecció
-Intervenció
-Àrea psicoeducativa

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-12762més
Descarrega la informació del curs aqui.