Ref.65242

Reus

Presencial

LLOC: CCOO Reus.
- PL Villarroel 2 bxos

INICI: 20-10-2018
FINAL: 24-11-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-12762més
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció a la diversitat: TDA

atencio-a-la-diversitat-tda-65242

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Aprofundir en el coneixement de la tda/h (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat).

En acabar el curs l’alumne serà capaç de:

Saber identificar un nen amb tda/h i saber com tractar-lo.
Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDAH.
Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

mes...

-Definició del trastorn i tipologies
-Història clínica
-Possibles causes, prevalença i pronòstic

Tipus de la prova: Resolució d’un cas
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: l’alumne haurà de resoldre un cas d’un nen o nena amb TDAH amb els conceptes, arguments, procediments i metodologia que ha aprés durant el curs.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.
Temporització: a partir de la penúltima sessió o un cop s’hagi superat el 80% de les sessions del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-12762més
Descarrega la informació del curs aqui.