Ref.72895

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 25-01-2020
FINAL: 29-02-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dissabte de 09:30 a 14:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
15124

Valoració del curs

9,66

Persones formades

320
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció a la diversitat: TDA

atencio-a-la-diversitat-tda-72895

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Aprofundir en el coneixement de la tda/h (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat).

En acabar el curs l’alumne serà capaç de:

Saber identificar un nen amb tda/h i saber com tractar-lo.
Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDAH.
Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

mes...

1. Definició del trastorn i tipologies. 2 hores
El trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat: incidència, causes i símptomes.
Tipologies de TDAH.
Tipus amb predomini del dèficit d'atenció.
Tipus amb predomini de la impulsivitat-hiperactivitat.
Tipus combinat, on predominen tant símptomes de desatenció com d’impulsivitat-hiperactivitat.

2. Història clínica. 4 hores
Dades personals, antecedents embaràs, salut als primers 12 mesos, història del desenvolupament, història mèdica, antecedents familiars, factors de risc, funcionament social, funcionament escolar.
Model de fitxa d’història clínica

3. Possibles causes, prevalença i pronòstic. 12 hores

Causes: factors genètics, factors ambientals, factors psicosocials
Prevalença estadística.
Hi ha un sobrediagnòstic de TDAH?
Evolució del nen amb de TDAH

4. Diagnòstic i tractament. 12 hores


1. Definició del trastorn i tipologies.
1.1. El trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat: incidència, causes i símptomes.
1.2. Tipologies de TDAH.
1.3. Tipus amb predomini del dèficit d'atenció.
1.4. Tipus amb predomini de la impulsivitat-hiperactivitat.
1.5. Tipus combinat, on predominen tant símptomes de desatenció com d’impulsivitat-hiperactivitat.
2. Història clínica.
2.1. Dades personals, antecedents embaràs, salut als primers 12 mesos, història del desenvolupament, història mèdica,
antecedents familiars, factors de risc, funcionament social, funcionament escolar.
2.2. Model de fitxa d’història clínica
3. Possibles causes, prevalença i pronòstic.
3.1. Causes: factors genètics, factors ambientals, factors psicosocials
3.2. Prevalença estadística.
3.3. Hi ha un sobrediagnòstic de TDAH?
3.4. Evolució del nen amb de TDAH

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
15124

Valoració del curs

9,66

Persones formades

320
Descarrega la informació del curs aqui.