Ref.75212

*** ONLINE ***

MIXTA:
5 h aula virtual
15 h teleformació

INICI: 21-09-2020
FINAL: 15-10-2020

DURADA: 20 hores

HORARI: dilluns i dijous de 16:00 a 17:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
17704

Valoració del curs

9,28

Persones formades

456
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars

atencio-infermera-al-pacient-amb-accidents-vasculars-75212

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Adquirir el coneixement per tenir cura d´aquelles persones que han sofert un accident vascular cerebral.

- Oferir als participants coneixements bàsics de l'anatomia i la fisiologia de l'encèfal i de les seves patologies més comunes.
- Millorar els coneixements per tenir cura de les persones que han sofert un accident vascular cerebral.
- Dotar els professionals d'eines a l'hora d'atendre i realitzar les cures a les persones amb AVC i la seva familia, per permetre una
major efectivitat en la intervenció infermera.

mes...

1. L’accident cervell vascular
1.1. Tipologies: isquèmia, hemorràgia
2. El perfil clínic de les persones que han sofert AVC
2.1. Atac isquèmic transitori
2.2. Dèficit neurològic isquèmic reversible
2.3. Ictus establert
2.4. Ictus progressiu o en evolució
3. Diagnòstics infermers
4. Introducció a la disfagia
5. Atenció infermera
6. Mètodes de mobilització
7. Cas pràctic

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
17704

Valoració del curs

9,28

Persones formades

456
Descarrega la informació del curs aqui.