Ref.76389

*** ONLINE ***

MIXTA:
5 h aula virtual
15 h teleformació

INICI: 17-12-2020
FINAL: 19-01-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:00 a 18:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
6296

Valoració del curs

9,27

Persones formades

496
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars

atencio-infermera-al-pacient-amb-accidents-vasculars-76389

Aquest curs és mixt i s'impartirà amb 5 hores d'aula virtual i 15 de teleformació. Les sessions d'aula virtual seran el dies 10 i 17 de desembre i 12 de gener, de 19:00 a 20:45.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Adquirir el coneixement per tenir cura d´aquelles persones que han sofert un accident vascular cerebral.

- Oferir als participants coneixements bàsics de l'anatomia i la fisiologia de l'encèfal i de les seves patologies més comunes.
- Millorar els coneixements per tenir cura de les persones que han sofert un accident vascular cerebral.
- Dotar els professionals d'eines a l'hora d'atendre i realitzar les cures a les persones amb AVC i la seva familia, per permetre una
major efectivitat en la intervenció infermera.

mes...

1. L’accident cervell vascular
1.1. Tipologies: isquèmia, hemorràgia
2. El perfil clínic de les persones que han sofert AVC
2.1. Atac isquèmic transitori
2.2. Dèficit neurològic isquèmic reversible
2.3. Ictus establert
2.4. Ictus progressiu o en evolució
3. Diagnòstics infermers
4. Introducció a la disfagia
5. Atenció infermera
6. Mètodes de mobilització
7. Cas pràctic

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
6296

Valoració del curs

9,27

Persones formades

496
Descarrega la informació del curs aqui.