Ref.65258

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 11-04-2018
FINAL: 25-04-2018

DURADA: 20 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 16:30 a 20:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció infermera al pacient ostomitzat

atencio-infermera-al-pacient-ostomitzat-65258

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Actualitzar els coneixements sobre la cura dels estomes per al personal d'Infermeria per a la seva aplicació en la pràctica
professional.

- Conèixer les patologies més freqüents o rellevants que condueixen al pacient a ser portador d'una ostomia.
- Diferenciar els diferents tipus d'ostomies i les seves cures.
- Conèixer les derivacions urinàries mitjançant catèters i les seves cures.
- Conèixer la irrigació com a mètode de continència per millorar qualitat de vida de pacients colostomitzats.
- Planificar l'alta d'infermeria i la reinserció del pacient en la seva vida familiar, social i laboral.

mes...

-Conceptes bàsics sobre ostomia
-Què és una ostomia?
-La cura de l’ostomia

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.