Ref.72549

Lleida

Presencial

LLOC: Fointec Informàtica, SLU.
CR Doctora Castells 1 Altell

INICI: 05-10-2020
FINAL: 23-11-2020

DURADA: 40 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
4094

Valoració del curs

9,54
Descarrega la informació del curs aqui.

Autocad 3D

autocad-3d-72549

- Identificar les eines de les quals disposa AutoCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en 3 dimensions.

- Identificar les eines de les quals disposa AutoCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en 3 dimensions.

mes...

1. Introducció a un sistema CAD
- Diferencies entre AutoCAD i una aplicació Paramètrica
- Espai de treball en 3 dimensions
2. Conceptes i procediments bàsics per treballar en 3d
- El sistema Universal de coordenades (UCS) i l'espai 3D
- Repàs de les coordenades cartesianes i polars
- Introducció de coordenades 3D. Coordenades esfèriques i cilíndriques
- Administració del sistema de coordenades personals d'AutoCAD (SCP)
- Eines de canvi de SCP
- Corbes en 3D
3. Ordres de visualització
- Repàs d’encuadre i Zoom
- L’administrador de vistes
- Estils visuals
- Treballar amb diverses finestres gràfiques a l’espai model.
4. Creació i edició de models sòlids
- Iniciació al modelat de sòlids. Primitives de sòlids
- Us d'operacions booleanes amb sòlids
- Creació de sòlids a partir d'objectes 2D. Extrusió, revolució, i talls
- Eines d’edició d’objectes sòlids. Edició de ares i d’arestes
- Visualització i us de sòlids
5. Creació i edició de models de superfície
- Superfícies extrudides i planes
- Eines de creació de superfícies: xarxa, solevar, escombrar, extrusió i revolució
6. Creació i edició de models de malla
- Superfícies primitives 3D de malles poligonals
- Eines de creació de malles: revolució, superfície reglada, superfície tabulada i superfície definida pels costats
- Eines d’edició de malles: afegir i eliminar plecs.
7. Modelitzats realistes d'objectes 3d
- Modelitzats realistes
- Aplicació de Llums en els modelitzats: ambientals, distants, puntuals, i focus.
8. Acotament, i impressió
- Acotació en espai 3D
- Us de l'espai paper i finestres gràfiques en el modelat 3D
- Projecció de dibuixos 2D a partir de models sòlids 3D: secció, alçat i perfil

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Autocad: prova final pràctica que consisteix en crear un producte.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
4094

Valoració del curs

9,54
Descarrega la informació del curs aqui.