Ref.66810

Olot

Presencial

LLOC: IES La Garrotxa.
- CTRA Riudaura 110

INICI: 17-09-2018
FINAL: 12-11-2018

DURADA: 60 Hores

HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Automatització Programable I

automatitzacio-programable-i-66810

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Programar i realitzar el manteniment d'un autòmat programable.
- Conèixer els conceptes fonamentals en l'automatisme, de l'estructura de l'autòmat i el seu funcionament.
- Inspecció d'autòmats, diagnòstic i reparació de les avaries.

-Transició de la lògica cablejada a la lògica programada
-Parts i funcionament d'un autòmat programable
-Conèixer l’estructura bàsica, els components i el funcionament d’un autòmat programable
-Descobrir les possibilitats dels autòmats programables
-Conceptes de programació
-Escriptura d'un programa
-Introducció a l’ eina de programació (CX-programmer)
-Formes de representació d'un programa
-Estructura del programa
-Objectes de programació
-Operacions bàsiques
-Muntatge
-Direccionament
-Instruccions bàsiques
-Instruccions d’enclavament
-Seqüència d’operacions i control del temps
-Comptadors
-Instruccions comparació
-Sensors i captadors
-Introducció a l’electroneumàtica

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
- Metall (en funció de l’acció): configurar un circuit pneumàtic i electropneumàtic o d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics o elaborar una peça mitjançant soldadura

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.