Ref.68935

Mollerussa

Presencial

LLOC: INSTITUT MOLLERUSSA.
- CTRA Torregrossa, KM 1,9 S/N

INICI: 23-04-2019
FINAL: 30-04-2019

DURADA: 20 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:30 a 19:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
3216
Descarrega la informació del curs aqui.

Benestar animal: mòdul general + mòdul específic

benestar-animal-modul-general-modul-especific-68935

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Els objectius d’aquesta acció formativa s’ajusten al que estableix l’article 2 de DECRET 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es
regulen els cursos de formació en benestar animal, en relació a les persones a les persones titulars o treballadores d’explotacions
ramaderes, i persones transportistes d'animals i/o responsables d'animals durant el transport.

En funció dels grups es determinarà si es d’aplicació: l’apartat 1.2 per a titulars i personal d´explotacions porcines, apartat 1.3 per
a titulars i personal d´explotacions avícoles, l´apartat 1.4, per a titulars i personal d´altres explotacions ( boví, oví, cabrum, conill i
altres) o l’apartat 1.5.per a transportistes d´animals i responsables d´animals durant el transport.

Els continguts d’aquesta acció formativa s’ajusten al que estableix l’annex 1 del DECRET 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es
regulen els cursos de formació en benestar animal:
1.1 Mòdul general (12 h).
1.2 Mòdul especíc (8h).

Un cop els alumnes han realitzat el curs, aquests efectuaran l’examen oficial.

La nota d’avaluació final serà d’apte o no apte en funció del resultat obtingut en l’examen oficial.

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
3216
Descarrega la informació del curs aqui.