Ref.71711

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 15-10-2019
FINAL: 05-11-2019

DURADA: 15 hores

HORARI: dimarts de 16:30 a 20:15 hores

PREU: 160€
Afiliats/des: 110€

Quota immediata formació:aquelles persones que no estiguis afiliades, i vulguin tenir dret a preu d'afiliat/da haruan d'abonar tres quotes d'afiliació abans de la inscripció al curs.

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Funció pública

bloc-3-funcio-publica-71711

Les sessions es dedicaran a l’estudi dels continguts de la píndola formativa de forma global, incidint en els conceptes més importants i rellevants. L’equip docent és expert en la matèria que exposaran i resoldran els dubtes que sorgeixin al respecte.

Tot i que no segueix un temari concret, els continguts d’estudi estan relacionats amb els temaris de les oposicions dels cossos generals, ajudant de manera eficaç a assolir els continguts que s’exigeixen.

Per a un bon aprofitament del curs, seria recomanable que els alumnes assisteixin a les sessions amb un treball previ realitzat per tal d’optimitzar millor les classes, especialment en la sessió on es desenvoluparà un cas pràctic.

El desenvolupament de les classes serà dirigida per l’equip docent de la manera que cregui més oportuna per l’assoliment dels continguts i els objectius del curs.

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, no es farà cap retorn de l'import abonat.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Aquests blocs formen part dels temaris, en termes generals, dels cossos d’auxiliar administratiu, administratiu, de gestió i superior, en major o menor grau d’intensitat.

1. Estructura i ordenació de l'ocupació pública
2. Oferta ocupació pública. Accés
3. Provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal
4. Drets i deures dels treballadors públics. Règim disciplinari
5. Acció transversal. Pactes i acords sindicals. Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat. Seguretat i salut en el treball
6. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública

Assistència i Aprofitament