Ref.65274

Barcelona

Presencial

LLOC: EFOSI.
- VIA Laietana 16

INICI: 16-04-2018
FINAL: 16-05-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-11522més

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.

Comerç a través de les xarxes socials

comerc-a-traves-de-les-xarxes-socials-65274

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Identificar les principals eines de gestió de xarxes socials en les empreses..

-Identificar els diferents tipus de relacions professionals que es poden desenvolupar a través d’Internet.
-Reconèixer la importància de crear una marca personal que possibiliti i fomenti les relacions socials entre empreses.
-Identificar els diferents mecanismes de màrqueting que es poden utilitzar per - potenciar les relacions comercials.
-Comprendre les transformacions generades per les noves tecnologies en l'àmbit empresarial.
-Conèixer les eines web 2.0 que permeten realitzar una campanya de màrqueting online i adaptar-les al nostre model de negoci.

mes...

-Branding personal (marca personal
-Foment de les relacions empresarials a través de les xarxes socials
-Xarxes socials i negoci
-El màrqueting on-line

1. Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 20 preguntes representatives del contingut més destacat del curs.

Durada i lloc de realització: 30 min i es farà a l’aula

Criteris de valoració: Cada una de les preguntes tindrà una valoració de 0’5 punts, amb un total de 10 punts.

Temporització: A la penúltima sessió del curs.

2. Tipus de prova. Elaboració i exposició del treball pràctic.

Des del primer dia del curs es treballarà en un projecte en grup que consistirà en crear una plataforma digital wordpress més canals socials, entorn un projecte de màrqueting online.
La idea és que, al llarg del curs, i a mesura que adquireixen coneixements, vagin treballant en el projecte, des de múltiples perspectives, i siguin capaços de crear comunitat.
A final del curs es farà una presentació en públic on cal que participin tot els alumnes del grup,

Criteris de valoració: El treball tindrà una valoració de 8 punts. La presentació del treball tindrà un valor d’2 punt.
Es valorarà la capacitat de treballar en equip, la capacitat d’organització, la capacitat de crear i de gestionar una comunitat online i la capacitat d’aixecar i gestionar les seves plataformes pertinents de manera grupal i individual.

Durada: El dia de la presentació, les exposicions tindran un durada d’una hora per grup, aproximadament.

Temporització i lloc de realització: el treball es realitzarà a classe durant les diferents sessions. L’exposició es realitzarà durant la darrera sessió del curs.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-11522més

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.