Ref.65602

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 29-05-2018
FINAL: 24-07-2018

DURADA: 60 Hores

HORARI: dimarts, dimecres i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
16942
Descarrega la informació del curs aqui.

Comptabilitat avançada

comptabilitat-avancada-65602

- Donar una visió global i integradora de la comptabilitat
- Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu- financeres.
- Definir la relació entre comptabilitat i finances.

- Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
- Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
- Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final.
- Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
- Analitzar les conseqüències fiscal de les decisions comptables.
- Aconseguir una autonomia important del alumne en el camp comptable.

mes...

-Recordatori de conceptes generals
-Immobilitzat
-Provisions i deterioraments de valor
-Moneda estrangera
-Valors mobiliaris
-Comptabilització del Impost de societats

Prova teòrica: Combinació preguntes breus i tipus test

Prova pràctica: Cas pràctic ja sigui d’interpretació de dades econòmiques o bé de càlcul utilitzant fórmules econòmiques

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
16942
Descarrega la informació del curs aqui.