Ref.76832

*** ONLINE ***

MIXTA:
22 h aula virtual
38 h teleformació

INICI: 16-10-2021
FINAL: 27-11-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 13:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,48

Persones formades

188
Descarrega la informació del curs aqui.

Comptabilitat bàsica

comptabilitat-basica-76832

El curs consta de 60 hores, distribuïdes de la següent manera:
Hi haurà 38 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, vídeos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
Es disposaran de 22 hores d’aula virtual, repartides en 6 sessions. 5 d'elles de 4 hores que es faran en dissabtes des de el dia 16 d'octubre al 20 de novembre de 09:00 a 13:00h. L'horari del dia 20 de novembre serà de les 09:00 a les 11:00h

El curs consta de 60 hores, distribuïdes de la següent manera:
Hi haurà 38 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, vídeos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
Es disposaran de 22 hores d’aula virtual, repartides en 6 sessions. 5 d'elles de 4 hores que es faran en dissabtes des de el dia 16 d'octubre al 20 de novembre de 09:00 a 13:00h. L'horari del dia 20 de novembre serà de les 09:00 a les 11:00h

- Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
- Definir els objectius de la comptabilitat
- Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

- Iniciar al alumne en els conceptes bàsics.
- Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
- Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
- Ensenyar li determinats temes concrets d’aplicació general.
- En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla

mes...

1. El patrimoni.
1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.2. Els llibres comptables 2.2.1. Diari
2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament

3. Tractament comptable de les existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes
3.3. La periodificació d’existències
3.4. El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l’IVA
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final
4.2. Definició de l’IVA
4.3. Meritament de l’IVA.
4.4. Comptabilització de l’IVA

5. Amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

L’avaluació final consistirà en preguntes tipus test i un cas pràctic.
Pes de 20% de la nota final.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,48

Persones formades

188
Descarrega la informació del curs aqui.