Ref.65311

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 03-07-2018
FINAL: 24-07-2018

DURADA: 20 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
15482
Descarrega la informació del curs aqui.

Cures auxiliars d’infermeria hospitalària

cures-auxiliars-dinfermeria-hospitalaria-65311

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Reciclar i actualitzar els coneixements del personal auxiliar d’infermeria

• Actualitzar els coneixements sobre nova normativa d’aplicació
• Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar una auxiliar d’infermeria.
• Dotar els professionals d'eines, recursos, tàctiques... a l'hora d'atendre i realitzar les cures bàsiques als diferents tipus d pacients; i de mantenir els espais higienitzats.

mes...

-Funció d’auxiliar d’infermeria
-Higiene hospitalària i prevenció d’infeccions nosocomials
-Atenció a les necessitats bàsiques del pacient

Pel que fa a l’avaluació final es realitzarà una prova teòrica.

1. Prova escrita – tipus test
Durada: 45 minuts
Característiques: 25 ítems del tipus “resposta única a partir de quatre opcions”.
Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 13 punts. Per cada resposta correcta se sumarà 1 punt. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
15482
Descarrega la informació del curs aqui.