Ref.65306

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 02-07-2018
FINAL: 23-07-2018

DURADA: 20 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
15482
Descarrega la informació del curs aqui.

Cures auxiliars en pacients amb risc de lesions cutànies

cures-auxiliars-en-pacients-amb-risc-de-lesions-cutanies-65306

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Conèixer les diferents tipologies de les lesions cutànies i la seva prevenció.
- Saber detectar el grau de lesió i el tractament a realitzar en cada cas.

-Tipus de lesions cutànies elementals
-Patrons morfològics
-Forma i disposició de les lesions
-Normes de prevenció de lesions cutànies
-Atenció i tractament de les lesions cutànies

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
- Aplicar algunes de les maniobres treballades al llarg del curs

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
15482
Descarrega la informació del curs aqui.