Ref.64960

Barcelona

Presencial

LLOC: EFOSI.
- VIA Laietana 16

INICI: 11-04-2018
FINAL: 03-05-2018

DURADA: 80 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 10:00 a 15:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

SOC.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-12802més

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals

dinamitzacio-programacio-i-desenvolupament-daccions-culturals-64960

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Per a menors de 65 anys

Dinamitzar, programar i desenvolupar planificacions, programacions i accions culturals en espais i organitzacions dedicats a la creació i el consum cultural; seleccionar i organitzar infraestructures; assignar funcions als col·laboradors que tinguin al seu càrrec; dinamitzar projectes culturals; establir accions vinculades a les estratègies de mercat i implicar xarxes associatives culturals.

- Programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals fetes per les persones responsables de cultura.
- Programar i dinamitzar projectes d'animació cultural amb les xarxes associatives culturals.
- Desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural.

mes...

-Programacions culturals
-Projectes d'animació cultural
-Màrqueting cultural
-Mòdul de pràctiques professionals no laborals de: dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat SSCB0110 Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

RD/DECRET:RD 1697/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

SOC.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-12802més

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.