Ref.65320

Olot

Presencial

LLOC: IES La Garrotxa.
- CTRA Riudaura 110

INICI: 24-04-2018
FINAL: 28-06-2018

DURADA: 60 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Disseny assistit per ordinador Autocad 2D i 3D

disseny-assistit-per-ordinador-autocad-2d-i-3d-65320

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Identificar les eines de les quals disposa autocad per millorar el disseny assistit per ordinador.
Objectius específics:
- Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament tal com queden descrits en els continguts presentats a
continuació
- Conèixer els mètodes de dibuix assistit per ordinador, gestió de dibuixos, treball amb objectes, ordres de visualització, extracció
d’informació, propietats dels objectes, treball amb textos, ombrejat d’àrees, blocs i atributs, referències externes i acotament.
- Aprendre a manejar l’entorn de les 3 dimensions, creant i modificant objectes de 3D, modificant els punts de vista i renderitzant
el resultat.

-Introducció a un sistema CAD
-Introducció al sistema operatiu i al dibuix
-Procediments per a l'entrada d’ordres
-Sistemes de coordenades
-Utilitats i ordres d'ajuda al dibuix
-Ordres de dibuix
-Ordres de edició
-Ordres de consulta
-Ordres de visualització
-Control de capes i tipus de línea
-Blocs i atributs
-Avantatges de treballar amb blocs
-Acotació
-Terminologia viables
-Imprimir

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.