Ref.68964

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
- C/ EMPORDA 7-13

INICI: 02-07-2019
FINAL: 24-07-2019

DURADA: 40 Hores

HORARI: dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
1627
Descarrega la informació del curs aqui.

Disseny i mecanització 3D (MASTERCAM 3D)

disseny-i-mecanitzacio-3d-mastercam-3d-68964

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Integrar les diferents tecnologies que influeixen en el procés de disseny, prototipat i fabricació final de components mecànics. -
Interpretar i realitzar plànols mecànics correctament.

-Conèixer les tècniques de càlcul i representació en plànols dels principals elements que integren un sistema mecànic complex
(eixos, rodaments, bigues...).
-Conèixer els materials i les seves característiques, els processos bàsics de mecanitzat (tècniques de tornejament, fresat, trepat,
roscat...), així com les normatives vigents aplicables.
-Dominar el principal llenguatge de programació CNC (llenguatge Codi ISO), així com realitzar una introducció a sistemes CAM.
-Conèixer i dominar els sistemes CAD 3D, emprant per a això un sistema CAD d'alt nivell.l.

mes...

Part Teòrica:
1. Coneixements de disseny 3D.
2. Realització de disseny de peces 3D.

Part Pràctica:
1. Condicions tecnològiques per la fabricació amb màquina CNC.
2. Preparació de màquina per la mecanització.
3. Transmissió del programa generat amb CadCam.
4. Mecanització de la peça amb CNC.
5. Control de mesures.
6. Materials.

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
1627
Descarrega la informació del curs aqui.