Ref.77138

*** ONLINE ***

MIXTA:
5 h aula virtual
15 h teleformació

INICI: 21-09-2021
FINAL: 09-10-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: dimarts de 09:30 a 12:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,57

Persones formades

48
Descarrega la informació del curs aqui.

Educació inclusiva: TDA

educacio-inclusiva-tda-77138

El curs consta de 20 hores, distribuïdes de la següent manera:
Hi haurà 15 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, vídeos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
Es disposaran de 5 hores d’aula virtual, repartides en 2 sessions de 02:30 hores. Aquestes sessions, es faran els dimarts 21 de setembre i 05 d'octubre de 9:30 a 12:00h

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors/es ocupats/des. Per tant, no permet la preinscripció de persones aturades.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Aprofundir en el coneixement de la TDA/H (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat).

- Saber identificar un nen amb TDA/H i saber com tractar-lo.
- Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDA/H.
- Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

mes...

1. Conceptualització
1.1. Manifestacions clíniques
1.2. Subtipus: Predomini inatenció. Predomini hiperactivitat/impulsivitat. Combinat
1.3. Teories explicatives del TDAH
1.4. Etiologia
1.5. Prevalença
1.6. Gènere
1.7. Comorbilitat

2. Detecció i diagnòstic del TDAH
2.1. Signes d'alerta
2.2. El diagnòstic del TDAH
2.3. Manifestacions del TDAH a l'escola
2.4. El TDAH a l'adolescència

3. Abordatge multidisciplinar del TDAH
3.1. Alumne
3.2. Escola
3.3. Família
3.4. Algunes nocions sobre la medicació per al TDAH

Examen teòric: format per un qüestionari de 20 preguntes amb resposta múltiple.
Pràctica Final: resolució d’un cas pràctic amb 4 preguntes. S’aprova l’examen amb un 5 sobre 10.
El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final (20% el teòric-test i un 20% el pràctic).

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,57

Persones formades

48
Descarrega la informació del curs aqui.