Ref.77141

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 28-06-2021
FINAL: 12-07-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
21762
Descarrega la informació del curs aqui.

El dret a morir dignament

el-dret-a-morir-dignament-77141

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors/es ocupats/des. Per tant, no permet la preinscripció de persones aturades.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Conèixer els drets humans relacionats amb el final de vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d’altres països.
- Aclarir els conceptes relacionats amb la mort digna.
. Reflexionar sobre el dret a morir dignament a partir de material audiovisual.
- Potenciar les competències per a una atenció al final de la vida veritablement centrada a les persones.

1. Els drets al final de la vida.El marc legal actual (2 hores)
2. El Document de Voluntats Anticipades (DVA) (2 hores)
3. Altres conceptes relacionats amb malaltia i final de vida (2 hores)
4. De vegades aquests drets no es respecten (2 hores)
5. Recursos cinematogràfics i literaris sobre el dret a morir dignament (2 hores)
6. Els drets al final de la vida que encara no tenim: eutanàsia i suïcidi assistit (2 hores)
7. El debat filosòfic sobre la llibertat al final de la vida (2 hores)
8. Legislació dels països que han reconegut aquests drets o algun d’ells (2 hores)
9. Les possibilitats d’ampliació d’aquests drets a Catalunya i Espanya (2 hores)
10. La lluita per una mort digna des del mon associatiu (2 hores)

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
21762
Descarrega la informació del curs aqui.