Ref.65737

Girona

Presencial

LLOC: ASSOCIACIÓ MIFAS.
- RBLA XAVIER CUGAT 43 baixos

INICI: 17-09-2018
FINAL: 08-10-2018

DURADA: 20 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Gestió del temps

gestio-del-temps-65737

- Conèixer i aplicar les tècniques d’administració del temps per aconseguir els objectius.

- Comprendre què entenem exactament per temps.
- Conèixer les seves principals característiques.
- Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius.
- Conèixer per què es perd el temps.
- Conèixer els principals models d'organització i productivitat personal.
- Administrar el seu temps i energia de manera més efectiva.
- Organitzar el seu temps i el flux de treball.
- Cuidar el seu nivell d'energia, mantenint-lo alt per poder aplicar tot l’après.
- Determinar en quin tipus d'activitats emprea el seu temps.
- Actuar amb proactivitat.
- Dissenyar els seus objectius conscientment.
- Tenir algunes idees sobre com mantenir-se actualitzat.
- Identificar els principals lladres de temps que consumeixen les seves energies.
- Reflexionar sobre quins són els motius pels quals cauen en algun o varis d'aquests lladres de temps.
- Aprendre eines que els facilitin acabar amb ells.

mes...

1. Aproximació al concepte de temps
1.1. Concepte de temps i mitologia
1.2. Diferents interpretacions
2. Característiques del temps
3. El maneig del temps
3.1. Manera rellotge vs manera brúixola
3.2. Manera rellotge
3.3. La tècnica pomodoro
3.4. La Llei de Parkinson
3.5. Entre nyap i perfeccionisme: la zona d'eficiència
3.6. Manera brúixola
4. 4. Causes de la pèrdua de temps
4.1. Principals motius
4.2. Creences sobre la gestió del temps
5. Organització i productivitat personal
5.1. Evolució històrica
6. Els principals models de productivitat personal
6.1. El model de productivitat de Bàrbara Berckhan
6.2. El model de productivitat de David Allen
6.3. El model de productivitat de Leo Babauta
7. Gestió del propi estat
7.1. Canviar l'enfocament
7.2. Cas d'estudi
7.3. La forma com l'estrès afecta al rendiment
8. Un nou enfocament en la gestió del temps
8.1. Canvi de paradigma
8.2. Els set hàbits
8.3. La Victòria privada. Els tres primers hàbits
8.4. La Victòria pública
8.5. Hàbit 7
9. Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps
9.1. Proactivitat
9.2. Començar amb una finalitat en ment
9.3. Afilar la serra
9.4. Primer el primer: tasques urgents i importants
9.5. La matriu de la gestió del temps
9.6. Ocupar-nos del que és important
10. Els lladres de temps
10.1. Qüestions prèvies
10.2. Cas d'estudi
11. Aprofitar els bioritmes personals
11.1. La Teoria dels bioritmes
11.2. Factors influents en els bioritmes diaris
11.3. Imprevists
12. Visites, cridades, Emails
12.1. Visites
12.2. Cridades
12.3. Emails
13. Reunions
13.1. Preparar la reunió
13.2. Algunes idees per a la reunió
14. Multitasca
15. Planificar i prioritzar
16. Tasques elefant i tasques ratolí
17. Procrastinació
17.1. Concepte
17.2. Motius interns
17.3. Motius externs
18. Delegar
19. Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp...
19.1. Els nous lladres de temps
19.2. Navegació inconscient
19.3. Xarxes socials
19.4. Blogs i notícies

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.