Ref.65750

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 14-09-2018
FINAL: 20-10-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: divendres i dissabte de 09:00 a 14:00 i de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
5514
Descarrega la informació del curs aqui.

Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana

gramatica-de-la-llengua-de-signes-catalana-65750

– Prendre consciència de la importància de l'espai en LSC. – Comprendre la informació global i específica de missatges en LSC relatius a
les diverses situacions relacionades amb la localització espaial de l'entorn immediat.

– Percebre les diferències relatives a les descripcions espaials i localitzacions que es donen entre les diferents ubicacions de la persona
emissora i receptora del missatge.
– Expressar indicacions sobre direccions.
– Potenciar la utilització de classificadors per descriure monuments i edificis.
– Detallar descripcions relacionades en medis de transport.
– Expressar les particularitats de regions i províncies que les identifiquen.

mes...

-La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes
-Terminologia i gramàtica general de la LSC

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
5514
Descarrega la informació del curs aqui.