Ref.65355

Mollerussa

Presencial

LLOC: INSTITUT MOLLERUSSA.
- CTRA Torregrossa, KM 1,9 S/N

INICI: 03-09-2018
FINAL: 02-10-2018

DURADA: 90 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
12742
12722
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí

higiene-cures-i-manteniment-fisic-del-bestiar-equi-65355

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí" (MF0720_2) del certificat de professionalitat Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí

-Característiques fisiològiques del bestiar equí.
-Neteja i higiene del bestiar equí.
-Cures bàsiques del bestiar equí.
-Tractaments sanitaris bàsics del bestiar equí.
-El cavall parat i en moviment.
-Manteniment físic del bestiar equí.
-Tècniques i mètodes per a l'entrenament dirigit al manteniment físic del bestiar equí.
-Normativa reguladora relacionada amb la higiene, les cures i el manteniment físic del bestiar equí.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí" MF0720

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
12742
12722
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.