Ref.65364

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 24-04-2018
FINAL: 22-05-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 16:45 a 20:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Infermera i farmacologia bàsica

infermera-i-farmacologia-basica-65364

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Conèixer la farmacologia bàsica dels principals medicaments usats en clínica per tal d'aconseguir una millora en la qualitat
assistencial en la pràctica diària de la infermeria.

-Correcta administració de medicaments
-Farmacodinàmica
-Farmacocinètica
-Farmacologia cardíaca i de la hipertensió arterial.
-Farmacologia renal, farmacologia de les alteracions dels lípids i farmacologia de la coagulació
-Farmacologia del dolor
-Farmacologia digestiva i farmacologia respiratòria

Prova teòrica (a escollir):
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica (a escollir):
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.