Ref.68991

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 21-10-2019
FINAL: 11-11-2019

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 16:00 a 20:15 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
3891

Valoració del curs

9,48

Persones formades

56
Descarrega la informació del curs aqui.

Infermera i farmacologia bàsica

infermera-i-farmacologia-basica-68991

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Conèixer la farmacologia bàsica dels principals medicaments usats en clínica per tal d'aconseguir una millora en la qualitat
assistencial en la pràctica diària de la infermeria.

1. Correcta administració de medicaments.
2. Farmacodinàmica
3. Farmacocinètica
4. Farmacologia cardíaca i de la hipertensió arterial.
5. Farmacologia renal, farmacologia de les alteracions dels lípids i farmacologia de la coagulació
6. Farmacologia del dolor.
7. Farmacologia digestiva i farmacologia respiratòria.

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
3891

Valoració del curs

9,48

Persones formades

56
Descarrega la informació del curs aqui.