Ref.65774

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
- C Unió 23 2a

INICI: 03-04-2018
FINAL: 03-05-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
16562
Descarrega la informació del curs aqui.

Iniciació a la Llengua de Signes Catalana

iniciacio-a-la-llengua-de-signes-catalana-65774

- Adquirir les nocions bàsiques sobre la sordesa: Tipus, causes i graus de pèrdua auditiva.
– Prendre consciència de la expressió corporal i facial (potenciació de recursos) .
– Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
– Comprendre missatges senzills en LSC .
– Produir missatges propis en LSC en situaciones bàsiques de comunicació.

– Demanar aclariments.
– Donar informació personal bàsica.
– Adquirir habilitats amb el sistema dactilològic.
– Potenciar la memòria visual.
– Desenvolupar habilitats perceptives i d'atenció.
– Mostrar estats d'ànim a través de la expressió facial.
– Demanar permís.
– Demanar disculpes

mes...

-La sordesa i la comunitat Sorda
-La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes
-Terminologia i gramàtica general de la LSC

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
16562
Descarrega la informació del curs aqui.