Ref.65781

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 17-04-2018
FINAL: 15-05-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 09:00 a 12:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Intel·ligència emocional

intel%c2%b7ligencia-emocional-65781

- Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball.
- Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic
- Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

- Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d'aplicació en àmbits laborals.
- Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
- Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel•ligència emocional.
- Desenvolupar l'empatia i la comunicació.
- Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals
- Aprendre a identificar patrons emocionals pròpis, avaluar la seva repercusió en l’àmbit personal, social i laboral.
- Aprendre a reconèixer les emocions al·liènes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les
relacions interpersonals.
- Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
- Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d’una perspectiva
d’ecologia emocional personal.

mes...

-Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens
-Consciència emocional
-Habilitats socials
-Ecologia emocional i salut
-Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.