Ref.79505

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
AV MONTILIVI 125

INICI: 02-06-2022
FINAL: 07-07-2022

DURADA: 30 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,51

Persones formades

432
Descarrega la informació del curs aqui.

Lideratge d’equips

lideratge-dequips-79505

- Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser.
- Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats.
- Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions.

- Liderar equips amb consciencia i control d’un mateix.
- Conèixer definir i identificar situacions de lideratge.
- Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
- Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips
- Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant conflictes

mes...

1. Liderar-se un mateix per poder liderar als altres.
1.1. Lideratge. El paper del líder
1.2. Estils de lideratge
1.3. Habilitats socials i competències del líder
1.4. Gestió del lideratge. La presa de decisions
1.5. Autocontrol emocional i motivació d'equips
1.6. Coaching com a estil de lideratge
1.7. Lideratge 2.0
2. Objectius previs per a un líder.
2.1. Definició dels objectius personals.
2.2. Definició dels objectius de l'equip.
3. Automotivació per motivar.
3.1. Ser positiu.
3.2. Ser objectiu.
3.3. Estimar-se a un mateix.
3.4. Assumir els problemes.
3.5. No exigir-se al màxim.
3.6. Posar-se metes assolibles.
3.7. No tenir por al fracàs.
3.8. Acceptar-se físicament.
3.9. No deixar les coses per demà.
3.10. Donar importància a les petites coses de la vida.
3.11. Cerca suport.
4. Lideratge en l'empresa.
4.1. Carisme
4.2. Organitzatiu
4.3. Comunicador
4.4. Entusiasta
4.5. Resolutiu
4.6. Disciplina
4.7. Creatiu
4.8. Negociador
4.9. Honest
5. Resolució de conflictes en l'empresa.
5.1. Els inevitables conflictes.
5.2. Fonts de conflicte.
5.3. Prevenció, anàlisi i solució.
5.4. Negociació i mediació.

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,51

Persones formades

432
Descarrega la informació del curs aqui.