Ref.72986

Barcelona

Mixta

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 09-05-2020
FINAL: 27-06-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dissabte de 10:00 a 13:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
17382

Valoració del curs

8,33
Descarrega la informació del curs aqui.

Mètode globalitzat. Treball per projectes

m-metode-globalitzat-treball-per-projectes-72986

El curs té 7 hores presencials i 23 hores online.

Les sessions presencials seran els dies 09/05/2020 i 27/06/2020 en horari de 10:00h a 13:30h. 

D'acord amb la situació actual d'Estat d'alarma en relació amb el coronavirus, si no es poguessin fer les tutories presencials en les dates indicades, aquestes passarien a realitzar-se a l'aula virtual en les mateixes dates i horaris.

Les 23 hores restants, es faran en la modalitat de teleformació, a través de la nostra plataforma entre aquestes dates.


El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Conèixer i recordar el marc teòric de coneixements. Com justificar i fonamentar la nostra pràctica educativa.
- Saber en què consisteixen les metodologies globalitzades i perquè és important utilitzar-les.
- Introduir conceptes bàsics de la metodologia del Treball per Projectes. Treball cooperatiu.
- Avaluar el treball per projectes. Avaluar per competències. Com i per què?
- Descobrir quin paper hi juga el mestre en el Treball per projectes. Compromís i motivació.

1. Què vol dir treballar per projectes?
2. Els projectes i el cicle d'aprenentatge
3. L'art de fer preguntes investigables.
4. La cerca i el tractament de la informació a l'aula
5. Tot projecte té un producte final? El projecte està enfocat a l'elaboració del producte?
6. Com avaluarem un projecte?

Realització prova final avaluable: prova final tipus test de 10 preguntes de resposta única a partir de varies propostes, realitzada des de la plataforma online (avaluació final online de correcció síncrona).

Durant la part presencial, els alumnes crearan un projecte relacionat amb els temes treballats a l'aula.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
17382

Valoració del curs

8,33
Descarrega la informació del curs aqui.