Ref.73042

Lleida

Mixta

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 29-11-2019
FINAL: 20-12-2019

DURADA: 30 hores

HORARI: divendres de 16:00 a 19:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
13822

Valoració del curs

8,75
Descarrega la informació del curs aqui.

M Treball amb les intel·ligències múltiples

m-treball-amb-les-intel%c2%b7ligencies-multiples-73042

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Descobrir les mateixes intel·ligències.
- Valorar les diferents intel·ligències múltiples.
- Desenvolupar les diferents intel·ligències.

1.Teoria de les intel·ligències múltiples
- Marc conceptual: conceptes, teories i autors
- Les I.M. i les seves característiques
2. Quines són les meves intel·ligències?
3. Com desenvolupar les I.M.
- Tècniques, recursos
- Millora de les competències i aplicacions

Realització prova final avaluable: prova final tipus test de 10 preguntes de resposta única a partir de varies propostes, realitzada des de la plataforma online (avaluació final online de correcció síncrona).

Durant la part presencial, els alumnes crearan un projecte relacionat amb els temes treballats a l'aula.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
13822

Valoració del curs

8,75
Descarrega la informació del curs aqui.