Ref.74369

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 02-11-2020
FINAL: 25-11-2020

DURADA: 25 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
3337

Valoració del curs

9

Persones formades

62
Descarrega la informació del curs aqui.

Malalts terminals i cures pal·liatives

malalts-terminals-i-cures-pal%c2%b7liatives-74369

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Capacitar als participants sobre mètodes i tècniques que els permetin millorar els coneixements i habilitats per desenvolupar una
intervenció clínica i psicosocial més efectiva als malalts terminals i els seus familiars.

- Capacitar als participants sobre mètodes i tècniques que els permetin millorar els coneixements i habilitats per desenvolupar una
intervenció clínica i psicosocial més efectiva als malalts terminals i els seus familiars.

mes...

1. Medicina pal·liativa. definició i bases
2. Control de símptomes
3. Tractaments del dolor
4. Cures específiques d'infermeria
5. Assistència domiciliària. Coordinació entre els diferents nivells assistencials
6. Suport psicoemocional
7. Malalts geriàtrics i gerontològics i cures pal·liatives

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
3337

Valoració del curs

9

Persones formades

62
Descarrega la informació del curs aqui.