Ref.69001

Granollers

Presencial

LLOC: ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS.
- C/ ROGER DE FLOR 66

INICI: 15-02-2019
FINAL: 28-05-2019

DURADA: 120 Hores

HORARI: dimarts, dijous i divendres de 18:20 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
6301
Descarrega la informació del curs aqui.

Manteniment d’instal·lacions

manteniment-dinstal%c2%b7lacions-69001

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Realitzar manteniment integral d'un edifici mitjançant la realització de revisions sistemàtiques.
- Localitzar i identificar avaries, aplicant la legislació vigent de qualitat, seguretat i medi ambient.

1. Coneixements generals dels autòmats
2. Components dels automatismes
3. Manteniment d'instal·lacions elèctriques
4. Càlcul de línies elèctriques
5. Interpretació de plànols i esquemes d'instal·lacions i xarxes de baixa i mitja tensió
6. Subestacions i centres de transformació
7. Muntatge d'armaris de comandament, maniobra i protecció
8. Regulació de velocitat de motors
9 Automatisme (lògica cablejada i programada)
10. Màquines elèctriques
11. Manteniment d'equips instal·lacions

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
- Configurar un circuit pneumàtic i electropneumàtic o d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
6301
Descarrega la informació del curs aqui.