Ref.63051

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 19-10-2017
FINAL: 30-11-2017

DURADA: 45 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:50 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
14762

AULA

Aula polivalent<!--:ca-->Aula polivalent<!--:--><!--:es-->Aula polivalente<!--:--><!--:en-->Aula polivalent<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.

Metodologia CLIL (AICLE)

metodologia-clil-aicle-63051

Mestres, professors/es, educadors/es interessats/es en l’aprenentatge d’aquesta metodologia i amb un nivell mínim d’anglès equivalent al Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües.

El curs s'impartirà en llengua anglesa.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Adquirir els principals conceptes relacionats amb el bilingüisme i l’aprenentatge bilingüe
Conèixer les principals metodologies, avantatges i reptes que comporta l’ensenyament bilingüe
Conèixer i comparar els diferents models i programes d’educació bilingüe
Aprendre les estratègies i competències necessàries per ser un professor bilingüe efectiu
Adquirir el coneixement necessari per ajudar a desenvolupar les capacitats cognitives, lingüístiques i emocionals de l’alumne en un context bilingüe
Comprendre les implicacions que comporta implementar un programa bilingüe quant a organització, gestió, implicació de la comunitat educativa i desenvolupament professional dels professors
Conèixer la figura de l’auxiliar de conversa, comprendre el seu valor com a eina d’aprenentatge i veure exemples de com integrar aquest recurs de forma efectiva en un pla bilingüe

-Les bases teòriques de l'AICLE
-La llengua anglesa a l'aula
-Estratègia per a l'aula
-La incorporació de les TIC en el CLIL
-Disseny d'una lliçó CLIL
-L'avaluació en el CLIL

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Disseny d’una presentació d’un producte
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
14762

AULA

Aula polivalent<!--:ca-->Aula polivalent<!--:--><!--:es-->Aula polivalente<!--:--><!--:en-->Aula polivalent<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.