Ref.64181

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 03-07-2017
FINAL: 26-07-2017

DURADA: 90 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Preu: 480€ / Afiliats: 270€ / 360€

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Descarrega la informació del curs aqui.

Metodologia CLIL (AICLE) 90 hores

metodologia-clil-aicle-90-hores-64181

Aquest curs té sol•licitat el reconeixement al Departament d’Ensenyament com a formació permanent del professorat.

Afiliats/des a CCOO amb més de 6 mesos d'abonament de quota, prenent com a data el 31/05/2017 270 euros
Persones de nova afiliació (data límit per fer pagament de la quota serà el dia 31/05/2017) 360 euros
Si vols afiliar-te pots fer-ho entrant a https://assegurat.ccoo.cat/AfiliacioWeb/init.do
En cas de dubtes pots trucar al 93 481 28 42 o escriure un correu a tmir@ccoo.cat
Persones no afiliades 480 euros

Nomenament substituts juliol 2017

Per poder obtenir un nomenament al mes de juliol, i per tant tenir dret al cobrament de la nòmina d’aquest mes caldrà:

• Participar en formació reconeguda pel departament durant el mes de juliol, amb una durada mínima de 30 hores
• Acreditar abans del 30 de juny la matriculació al curs.
• Al setembre s’haurà de demostrar que s’ha realitzat el curs.
• Haver treballat un mínim de sis mesos i com a mínim un dia al tercer trimestre.

Cada curs disposa de 15 a 20 places. En cas que no s’arribi a aquest mínim de places el curs serà anul•lat, i es retornarà íntegrament l’import de la matricula.

Un cop fet l’abonament, si l’alumne vol demanar la baixa del curs, l’import que es retornarà serà del:
• 80% si la baixa és anterior en 21 dies a la data d’inici del curs.
• 50% si la baixa és anterior en 15 dies a la data d’inici del curs.
• 20% sí la baixa és anterior en 7 dies a la data d’inici del curs.

El període de preinscripció als diferents cursos és del dia 04/05/02017 al 04/06/2017.
El període de matricula serà durant el mes de juny.

Mestres, professors/es, educadors/es interessats/es en l’aprenentatge d’aquesta metodologia i amb un nivell mínim d’anglès equivalent al Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües.

El curs s'impartirà en llengua anglesa. Per poder seguir el curs caldrà que els alumnes disposin del següent llibre: The TKT Course CLIL Module, Kay Bentley, 2010, Cambridge University Press. Aquest llibre l’ha d’adquirir cada alumne.

Adquirir els conceptes relacionats amb el bilingüisme i l’aprenentatge bilingüe
Conèixer les principals metodologies, avantatges i reptes que comporta l’ensenyament bilingüe
Conèixer les diferents iniciatives i directrius europees per a l’ensenyament integrat de llengua i
contingut en llengua estrangera
Conèixer i comparar els diferents models i programes d’educació bilingüe en Europa, l'estat Espanyol i Catalunya
Conèixer i comparar els diferents models i programes CLIL en l’estat espanyol
Aprendre les estratègies i competències necessàries per ser un professor bilingüe efectiu
Adquirir el coneixement necessari per ajudar a desenvolupar les capacitats cognitives, lingüístiques i emocionals de l’alumne en un context bilingüe
Comprendre les implicacions que comporta implementar un programa bilingüe quant a organització, gestió, implicació de la comunitat educativa i desenvolupament professional dels professors
Conèixer la figura de l’auxiliar de conversa, comprendre el seu valor com a eina d’aprenentatge i veure exemples de com integrar aquest recurs de forma efectiva en un pla bilingüe
Integrar la competència digital en les unitats CLIL d’una matèria no lingüística i conèixer les eines digitals més adequades

-MÒDUL 1: Definició, llengua, contingut i cognició
-MÒDUL 2: La Llengua anglesa a l’aula
-MÒDUL 3: Estratègia per a l’aula
-MÒDUL 4 "Avaluació"
-MÒDUL FINAL “Disseny d’una lliçó CLIL”

Els alumnes a la finalització del curs hauran de presentar el disseny d'una lliçó Clil.
Per superar el curs a més d'aprovar el treball final, hauran d'assistir al 80% de les classes

Descarrega la informació del curs aqui.