Ref.65389

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 05-05-2018
FINAL: 09-06-2018

DURADA: 25 Hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
6572
Descarrega la informació del curs aqui.

Mobilització i trasllat de pacients

mobilitzacio-i-trasllat-de-pacients-65389

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Ser capaç d'aplicar les tècniques de mobilització, trasllat i deambulació de l'usuari.
- Adquirir les destreses necessàries en el maneig d'ajudes tècniques necessàries per a la mobilització de malalts.

-Sosteniment i moviment del cos humà
-Sistema nerviós
-Principis de mecànica corporal
-Mobilització, trasllat i deambulació
-Ajudes tècniques

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
- Atenció i serveis sanitaris i a les persones (tècniques de massatge; mobilització de pacients): aplicar algunes de les maniobres treballades al llarg del curs

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
6572
Descarrega la informació del curs aqui.