Ref.65864

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 03-09-2018
FINAL: 05-10-2018

DURADA: 45 Hores

HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 18:30 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
13662
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Excel

mos-microsoft-office-excel-65864

• Crear, editar i compartir un full de càlcul amb el programa Microsoft Office Excel.
• Superar la prova 77-882 Microsoft Office Specialist Excel 2016 per obtenir la certificació.

• Crear, editar i imprimir un full de càlcul, modificant les opcions de disseny de pàgina i afegir encapçalaments i peus de pàgina.
• Personalitzar l’entorn Excel.
• Inserir dades en el full de càlcul, conèixer la funció Autoemplenar.
• Inserir i gestionar enllaços.
• Aplicar format i estils a les cel·les, combinar-les i dividir-les.
• Crear encapçalaments de files i columnes, mostrar i ocultar files i columnes.
• Gestionar les opcions de configuració de pàgina dels fulls de càlcul.
• Aplicar format als fulls de càlcul.
• Crear visualitzacions múltiples de fulls i de llibres, visualitzar diverses vistes d’un llibre a la vegada.
• Crear fórmules i funcions en un full de càlcul, establir prioritats i aplicar lògica condicional i rangs a les fórmules.
• Generar gràfics a partir de dades en fulls de càlcul, editar-los i resumir-los en minigràfics.
• Inserir i modificar imatges i il·lustracions.
• Compartir fulls de càlcul.
• Inserir i administrar comentaris.
• Filtrar, ordenar i aplicar format condicional a les dades.

mes...

-Creació i administració fulles de càlcul i llibres
-Creació de cel·les i intervals
-Creació de taules
-Aplicació de fórmules i funcions
-Creació de gràfics i objectes

En tractar-se d’una acció avaluada externament per la corresponent entitat o administració que reconeix i atorga la certificació, en aquesta acció no es proposa nota d’avaluació contínua perquè allò que realment interessa és que l’alumne obtingui l’acreditació oficial superant la prova final dissenyada per l’avaluador extern. Entenem que avaluar l’alumne d’una altra manera seria menystenir l’avaluador extern.

Prova final:
Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Excel.
Característiques: 20 preguntes que engloben entre 36 i 40 tasques a desenvolupar en el programa Microsoft Office Excel. A la finalització del mateix examen, l’alumne visualitza a la pantalla de l’ordinador la puntuació obtinguda i rep un informe d’avaluació
Valoració: Per aprovar l‘examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 700 punts.
Durada i lloc de realització: 50 minuts i es realitzarà a l’aula
Temporització: un cop transcorregut el 90% del curs

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Excel 2010, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Excel 2016

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
13662
Descarrega la informació del curs aqui.