Ref.79531

Cornellà de Llobregat

MIXTA:
16 hores presencials
29 hores teleformació

LLOC: CCOO Cornellà.
CTRA d'Esplugues 68

INICI: 05-02-2022
FINAL: 02-04-2022

DURADA: 45 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 10:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,32

Persones formades

2101
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Excel

mos-microsoft-office-excel-79531

Aquest curs té una durada de 45 hores, divides en 16 hores de formació presencial i 29 hores de teleformació.

 

Les 16 hores de formació presencial es realitzaran els dissabtes de 9 a 10:45 hores.

 

Les 29 hores de teleformació es podran realizar quan l'alumne desitgi durant la durada del curs. No obstant, es donarà la possibilitat de realizar-les al mateix espai de la formació presencials, els dissabtes de 10:45 a 14:00 hores.

 

Al finalitzar el curs, els alumnes realitzaran l'examen oficial MOS 77-727 Microsoft Excel 2016 nivell inicial

 

- Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la creació i administració de fulls de càlcul, l’administració de cel·les de dades i intervals, la creació de taules, la realització d’operacions amb fórmules i funcions i la creació de gràfics i objectes.
- Superar la prova 77-727: Microsoft Office Excel 2016 nivell inicial per obtenir la certificació.

1. Crear i gestionar fulls de càlcul i llibres.
1.1. Crear fulls de càlcul i llibres.
1.2. Navegar per fulls de càlcul i llibres.
1.3. Aplicar format a fulls de càlcul i llibres.
1.4. Personalitzar opcions i vistes en fulls de càlcul i llibres.
1.5. Configurar fulls de càlcul i llibres per a la seva distribució.

2. Gestionar cel·les i rangs de dades.
2.1. Inserir dades en cel·les i rangs.
2.2. Aplicar format a cel·les i rangs.
2.3. Resumir i organitzar dades.

3. Crear taules.
3.1. Crear i gestionar taules.
3.2. Gestionar estils i opcions de les taules.
3.3. Filtrar i ordenar taules.

4. Realitzar operacions amb fórmules i funcions.
4.1. Resumir dades utilitzant funcions.
4.2. Realitzar operacions condicionals utilitzant funcions.
4.3. Aplicar format i modificar text utilitzant funcions.

5. Crear gràfics i objectes.
5.1. Crear gràfics.
5.2. Aplicar format als gràfics.
5.3. Inserir objectes i aplicar format.

Microsoft 77-727 Excel: l’alumne haurà de crear i editar un llibre amb diverses fulles i utilitzaran un element gràfic per representar visualment les dades. Exemples: pressupostos d’aspecte professional, estats financers, gràfics de rendiment de l’equip, factures de vendes i registres d’entrada de dades.

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Excel 2016

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,32

Persones formades

2101
Descarrega la informació del curs aqui.