Ref.65869

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
- C Unió 23 2a

INICI: 12-03-2018
FINAL: 23-04-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-731més
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Excel II

mos-microsoft-office-excel-ii-65869

• Conèixer les funcions avançades per manipular un full de càlcul amb el programa Microsoft Office Excel .
• Superar la prova 77-888 Microsoft Office Excel 2016 per obtenir la certificació.

• Configurar i mantenir un llibre compartit amb varies persones, guardar-lo com a plantilla i fer un seguiment dels canvis realitzats per cada usuari i fusionar-los, transferir dades en XML.
• Auditar, canviar opcions i aplicar funcions a les fórmules, utilitzar les funcions sumatòries amb condicions i conèixer les fórmules i funcions matricials.
• Aplicar funcions de gràfics avançades com afegir línies de tendència als gràfics, crear gràfics utilitzant plantilles, visualitzar les dades d’una cel·la amb minigràfics o crear gràfics de dos eixos.
• Aplicar anàlisis de dades mitjançant l’Anàlisi condicional, la funció Cerca l’objectiu, la funció Solver i les eines d’anàlisi automàtic.
• Crear i gestionar taules dinàmiques, aplicar-hi format, treballar amb les dades dins la taula dinàmica, utilitzar filtres d’informes i segmentar les dades.
• Crear un gràfic dinàmic.
• Utilitzar fonts externes de dades: Access, text, web i altres fonts (SQL Server, Analysis Services, importació dades XML, Microsoft Query).
• Crear, modificar i executar Macros, programar Macros per tal que s’executin en obrir el llibre i crear Macros d’acció.
• Inserir controls de formulari, definir-ne les propietats i conèixer els controls ActiveX.

mes...

-Repàs de funcions principals de Microsoft Excel
-Funcions avançades de Microsoft Excel

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Expert Excel, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en l’examen oficial.

Prova pràctica mitjançant l’ordinador. Més concretament, amb una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Excel.
Durada: 50 minuts
Característiques: 18-20 preguntes que engloben entre 30 i 40 tasques a desenvolupar en el programa Microsoft Office Excel.
Valoració: Per aprovar l‘examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 700 punts.

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Expert Excel 2016

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-731més
Descarrega la informació del curs aqui.