Ref.69446

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 26-09-2019
FINAL: 29-10-2019

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-4975més

VALORACIÓ DEL CURS

8,98

NOMBRE D'ALUMNES FORMATS

1416
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Excel II

mos-microsoft-office-excel-ii-69446

• Conèixer les funcions avançades per manipular un full de càlcul amb el programa Microsoft Office Excel .
• Superar la prova 77-888 Microsoft Office Excel 2016 per obtenir la certificació.

• Configurar i mantenir un llibre compartit amb varies persones, guardar-lo com a plantilla i fer un seguiment dels canvis realitzats per cada usuari i fusionar-los, transferir dades en XML.
• Auditar, canviar opcions i aplicar funcions a les fórmules, utilitzar les funcions sumatòries amb condicions i conèixer les fórmules i funcions matricials.
• Aplicar funcions de gràfics avançades com afegir línies de tendència als gràfics, crear gràfics utilitzant plantilles, visualitzar les dades d’una cel·la amb minigràfics o crear gràfics de dos eixos.
• Aplicar anàlisis de dades mitjançant l’Anàlisi condicional, la funció Cerca l’objectiu, la funció Solver i les eines d’anàlisi automàtic.
• Crear i gestionar taules dinàmiques, aplicar-hi format, treballar amb les dades dins la taula dinàmica, utilitzar filtres d’informes i segmentar les dades.
• Crear un gràfic dinàmic.
• Utilitzar fonts externes de dades: Access, text, web i altres fonts (SQL Server, Analysis Services, importació dades XML, Microsoft Query).
• Crear, modificar i executar Macros, programar Macros per tal que s’executin en obrir el llibre i crear Macros d’acció.
• Inserir controls de formulari, definir-ne les propietats i conèixer els controls ActiveX.

mes...

1. Repàs de funcions principals de Microsoft Excel (4 h)
1.1. Creació i administració de fulles de càlcul i llibres
1.2. Creació de cel•les i intervals
1.3. Creació de taules
1.4. Aplicació de fórmules i funcions
1.5. Creació de gràfics i objectes

2. Funcions avançades de Microsoft Excel (26 h)

2.1. Compartir i mantenir llibres (4 h)
2.1.1 Aplicar ajustos, propietats i opcions de dades a llibres
2.1.2 Aplicar protecció i propietats d’ús compartit a llibres i fulls de càlcul
2.1.3 Mantenir llibres d’ús compartit

2.2. Aplicar fórmules i funcions (7 h)
2.2.1 Auditar fórmules
2.2.2 Canviar opcions de les fórmules
2.2.3 Efectuar sumes de dades
2.2.4 Aplicar funcions a fórmules

2.3. Presentar dades visualment (8 h)
2.3.1 Aplicar funcions de gràfics avançades
2.3.2 Aplicar anàlisi de dades
2.3.3 Aplicar i gestionar taules dinàmiques
2.3.4 Aplicar i gestionar gràfics dinàmics
2.3.5 Utilitzar fonts externes de dades

2.4. Treballar amb macros i formes (7 h)
2.4.1 Crear i manipular macros
2.4.2 Inserir i manipular controls de formulari

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Excel.

L’alumne haurà de crear, gestionar, i distribuir fulles de càlcul professionals per una varietat de situacions i propòsits especialitzats. Personalitzaran els seus entorns Excel per satisfer les necessitats del projecte i augmentar la productivitat. Exemples: llibres d’experts amb plantilles de negoci personalitzades, gràfics financers múltiples eixos, taules d’amortització i llistes d’inventari. Els rols dels alumnes poden incloure: analistes financers, analistes de dades, bancs comercial i altres.

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Expert Excel, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en l’examen oficial.

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Expert Excel 2016

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-4975més

VALORACIÓ DEL CURS

8,98

NOMBRE D'ALUMNES FORMATS

1416
Descarrega la informació del curs aqui.