Ref.65893

Olot

Presencial

LLOC: IES La Garrotxa.
- CTRA Riudaura 110

INICI: 13-09-2018
FINAL: 06-11-2018

DURADA: 45 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:30 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
13662
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Word

mos-microsoft-office-word-65893

• Crear, editar i compartir un document de text amb el programa Microsoft Office Word .
• Superar la prova 77-881 Microsoft Office Specialist Word 2016 per obtenir la certificació.

• Conèixer les diferents visualitzacions d’un document.
• Compartir, protegir i desar un document.
• Aplicar una plantilla a un document.
• Aplicar format al text i al paràgraf mitjançant la configuració de font, estils, ajustos de sagnat, tabulació de paràgrafs i canvis en l’espaiat de paràgrafs i text, utilització de numeració i vinyetes.
• Cercar en el text.
• Crear taules i editar-les.
• Aplicar configuracions de pàgina, temes i fons de pàgina.
• Utilitzar l’opció Elements ràpids.
• Inserir encapçalament i peu de pàgina.
• Integrar elements gràfics i multimèdia en un text.
• Crear textos decoratius amb WordArt i diagrames amb SmartArt.
• Revisar ortogràficament i gramaticalment un text.
• Inserir i eliminar comentaris en el text.
• Inserir enllaços i marcadors.
• Crear notes al final i al peu de pàgina.
• Crear una taula de contingut.
• Realitzar combinacions de correu: preparar l’origen de les dades i el document principal, configurar la combinació i executar-la.

mes...

-Creació i administració documents
-Format del text, paràgrafs i seccions
-Creació de taules i llistes
-Aplicació de referències
-Inserció format a objectes

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Word.
Característiques: 20 preguntes que engloben entre 36 i 40 tasques a desenvolupar en el programa Microsoft Office Word. A la finalització del mateix examen, l’alumne visualitza a la pantalla de l’ordinador la puntuació obtinguda i rep un informe d’avaluació
Valoració: Per aprovar l‘examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 700 punts.
Durada i lloc de realització: 50 minuts i es realitzarà a l’aula
Temporització: un cop transcorregut el 90% del curs

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word 2016

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
13662
Descarrega la informació del curs aqui.