Ref.65893

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 13-09-2018
FINAL: 06-11-2018

DURADA: 45 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:30 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
13662
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Word

mos-microsoft-office-word-65893

• Crear, editar i compartir un document de text amb el programa Microsoft Office Word .
• Superar la prova 77-881 Microsoft Office Specialist Word 2016 per obtenir la certificació.

• Conèixer les diferents visualitzacions d’un document.
• Compartir, protegir i desar un document.
• Aplicar una plantilla a un document.
• Aplicar format al text i al paràgraf mitjançant la configuració de font, estils, ajustos de sagnat, tabulació de paràgrafs i canvis en l’espaiat de paràgrafs i text, utilització de numeració i vinyetes.
• Cercar en el text.
• Crear taules i editar-les.
• Aplicar configuracions de pàgina, temes i fons de pàgina.
• Utilitzar l’opció Elements ràpids.
• Inserir encapçalament i peu de pàgina.
• Integrar elements gràfics i multimèdia en un text.
• Crear textos decoratius amb WordArt i diagrames amb SmartArt.
• Revisar ortogràficament i gramaticalment un text.
• Inserir i eliminar comentaris en el text.
• Inserir enllaços i marcadors.
• Crear notes al final i al peu de pàgina.
• Crear una taula de contingut.
• Realitzar combinacions de correu: preparar l’origen de les dades i el document principal, configurar la combinació i executar-la.

mes...

1. Creació i administració documents (5 h)
1.1 Crear un document
1.2 Aplicar diferents visualitzacions a un document
1.3 Protegir un document
1.4 Gestionar versions de documents
1.5 Compartir documents
1.6 Desar un document
1.7 Aplicar una plantilla a un document
1.1. Validar contingut amb les opcions de comprovació ortogràfica i gramatical
1.2. Configurar els ajustaments d’autocorrecció
1.3. Inserir i modificar comentaris en un document

2. Format del text, paràgrafs i seccions (18 h)
2.1. Aplicar atributs de font i paràgraf
2.2. Navegar i buscar en un document
2.3. Aplicar ajustos de sagnat i tabulació a paràgrafs
2.4. Aplicar ajustos d’espaiat a text i paràgraf
2.5. Aplicar numeració i vinyetes a un document
2.6. Aplicar i administrar configuracions de pàgina
2.7. Aplicar temes
2.8. Construir contingut en un document amb l’eina Elements ràpids
2.9. Crear i administrar fons de pàgina
2.10. Crear i modificar capçaleres i peus de pàgina

3. Creació de taules i llistes (4 h)
3.1. Crear taules
3.2. Treballar amb taules i llistes en un document

4. Aplicació de referències (9 h)
4.1. Aplicar un enllaç
4.2. Crear notes al final i notes al peu
4.3. Crear una taula de contingut
4.4. Configurar combinacions de correspondència
4.5. Executar combinacions de correspondència

5. Inserció format a objectes (9 h)
5.1. Inserir i aplicar format a imatges d’un document
5.2. Inserir i aplicar format a formes, text de WordArt i objectes de SmartArt
5.3. Inserir i aplicar format a imatges predissenyades
5.4. Aplicar i administrar quadres de text

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Word.
Característiques: 20 preguntes que engloben entre 36 i 40 tasques a desenvolupar en el programa Microsoft Office Word. A la finalització del mateix examen, l’alumne visualitza a la pantalla de l’ordinador la puntuació obtinguda i rep un informe d’avaluació
Valoració: Per aprovar l‘examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 700 punts.
Durada i lloc de realització: 50 minuts i es realitzarà a l’aula
Temporització: un cop transcorregut el 90% del curs

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word 2016

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
13662
Descarrega la informació del curs aqui.