Ref.69419

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
- C Unió 23 2a

INICI: 23-04-2019
FINAL: 04-06-2019

DURADA: 45 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-731més
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Word

mos-microsoft-office-word-69419

• Crear, editar i compartir un document de text amb el programa Microsoft Office Word .
• Superar la prova 77-881 Microsoft Office Specialist Word 2016 per obtenir la certificació.

• Conèixer les diferents visualitzacions d’un document.
• Compartir, protegir i desar un document.
• Aplicar una plantilla a un document.
• Aplicar format al text i al paràgraf mitjançant la configuració de font, estils, ajustos de sagnat, tabulació de paràgrafs i canvis en l’espaiat de paràgrafs i text, utilització de numeració i vinyetes.
• Cercar en el text.
• Crear taules i editar-les.
• Aplicar configuracions de pàgina, temes i fons de pàgina.
• Utilitzar l’opció Elements ràpids.
• Inserir encapçalament i peu de pàgina.
• Integrar elements gràfics i multimèdia en un text.
• Crear textos decoratius amb WordArt i diagrames amb SmartArt.
• Revisar ortogràficament i gramaticalment un text.
• Inserir i eliminar comentaris en el text.
• Inserir enllaços i marcadors.
• Crear notes al final i al peu de pàgina.
• Crear una taula de contingut.
• Realitzar combinacions de correu: preparar l’origen de les dades i el document principal, configurar la combinació i executar-la.

mes...

1. Creació i administració documents (5 h)
1.1 Crear un document
1.2 Aplicar diferents visualitzacions a un document
1.3 Protegir un document
1.4 Gestionar versions de documents
1.5 Compartir documents
1.6 Desar un document
1.7 Aplicar una plantilla a un document
1.1. Validar contingut amb les opcions de comprovació ortogràfica i gramatical
1.2. Configurar els ajustaments d’autocorrecció
1.3. Inserir i modificar comentaris en un document

2. Format del text, paràgrafs i seccions (18 h)
2.1. Aplicar atributs de font i paràgraf
2.2. Navegar i buscar en un document
2.3. Aplicar ajustos de sagnat i tabulació a paràgrafs
2.4. Aplicar ajustos d’espaiat a text i paràgraf
2.5. Aplicar numeració i vinyetes a un document
2.6. Aplicar i administrar configuracions de pàgina
2.7. Aplicar temes
2.8. Construir contingut en un document amb l’eina Elements ràpids
2.9. Crear i administrar fons de pàgina
2.10. Crear i modificar capçaleres i peus de pàgina

3. Creació de taules i llistes (4 h)
3.1. Crear taules
3.2. Treballar amb taules i llistes en un document

4. Aplicació de referències (9 h)
4.1. Aplicar un enllaç
4.2. Crear notes al final i notes al peu
4.3. Crear una taula de contingut
4.4. Configurar combinacions de correspondència
4.5. Executar combinacions de correspondència

5. Inserció format a objectes (9 h)
5.1. Inserir i aplicar format a imatges d’un document
5.2. Inserir i aplicar format a formes, text de WordArt i objectes de SmartArt
5.3. Inserir i aplicar format a imatges predissenyades
5.4. Aplicar i administrar quadres de text

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Word.

L’alumne haurà de crear i editar documents (de 2 a 3 pàgines) amb una varietat de propòsits i situacions. Exemples: informes d’aspectes professionals, butlletins de notícies de varies columnes, currículums i correspondència comercial.

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word 2016

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-731més
Descarrega la informació del curs aqui.