Ref.79524

*** ONLINE ***

MIXTA:
11 hores presencials
11 hores aula virtual
34 hores teleformació

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 07-02-2022
FINAL: 04-04-2022

DURADA: 45 hores

HORARI:

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,34

Persones formades

1060
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Word

mos-microsoft-office-word-79524

El curs consta de 45 hores, distribuïdes de la següent manera:
Hi haurà 29 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, vídeos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
Es disposaran de 11 hores d’aula virtual, repartides en 6 sessions de 2 hores. Aquestes sessions, es faran dilluns des de el dia 7 febrer al 28 de març de 18:00 a 20:00h. La sessió del dia 21 de març serà presencial i es farà a la seu de la Fundació Paco Puerto a Barcelona (Via Laietana 16-18 8ªEnvia planta, 08003 Barcelona)

- Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

- Superar la prova 77-725 Microsoft Office Word 2016 nivell inicial per obtenir la certificació.

1. Crear i administrar documents.
1.1. Crear documents.
1.2. Desplaçar-se entre documents.
1.3. Aplicar format als documents.
1.4. Personalitzar les opcions i vistes dels documents.
1.5. Imprimir i guardonar documents.
2. Aplicar format a text, paràgrafs i seccions.
2.1. Inserir texts i paràgrafs.
2.2. Aplicar format a texts i paràgrafs.
2.3. Ordenar i agrupar texts i paràgrafs.

3. Crear taules i llistes.
3.1. Crear taules.
3.2. Modificar taules.
3.3. Crear i modificar llistes.

4. Crear i administrar referències.
4.1. Crear i administrar marcadores de referències.
4.2. Crear i administrar referències senzilles.

5. Inserir i aplicar format a objectes.
5.1. Inserir elements gràfics.
5.2. Aplicar format a elements gràfics.

Microsoft 77-725 Word: l’alumne haurà de crear i editar documents (de 2 a 3 pàgines) amb una varietat de propòsits i situacions. Exemples: informes d’aspectes professionals, butlletins de notícies de vàries columnes, currículums i correspondència comercial.

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word 2016

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,34

Persones formades

1060
Descarrega la informació del curs aqui.