Ref.65903

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
- C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 28-06-2018
FINAL: 31-07-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-4093més
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Word II

mos-microsoft-office-word-ii-65903

• Conèixer les opcions avançades per editar un document de text am el programa Microsoft Office Word 2016 així com els complements que ofereix.

• Conèixer la configuració de les opcions de Word, personalitzar la Cinta d’opcions i la Barra d’eines d’accés ràpid.
• Protegir un document, controlar l’edició i gestionar l’accés quan es comparteix el document.
• Aplicar plantilles predissenyades, modificar-les i crear-ne de noves.
• Aplicar format al text: lletra, efectes, estil, lletra capital.
• Inserir una taula i editar-la, afegir dades des d’Excel i utilitzar fórmules i càlculs dins la taula.
• Crear gràfics.
• Utilitzar els blocs de creació, el comandament Elements ràpids, els encapçalaments i peus de pàgina.
• Enllaçar quadres de text i crear enllaços entre seccions del document.
• Revisar, comparar i combinar documents.
• Afegir cites, administrar les fonts de les cites i crear una bibliografia.
• Utilitzar les referències creuades.
• Crear, editar i actualitzar taules d’autoritats i índexs.
• Combinar correspondència a partir d’una llista de Word i d’altres fonts.
• Crear, editar i imprimir etiquetes i sobres.
• Editar i executar macros i conèixer les diverses opcions d’execució.
• Crear un formulari, conèixer les opcions de disseny i control, afegir i eliminar camps del formulari.

mes...

-Repàs de funcions principals de Microsoft Word
-Funcions avançades de Microsoft Word

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Word.
Característiques: 25-27 preguntes que engloben entre 25 i 27 tasques a desenvolupar en el programa Microsoft Office Word. A la finalització del mateix examen, l’alumne visualitza a la pantalla de l’ordinador la puntuació obtinguda i rep un informe d’avaluació
Valoració: Per aprovar l‘examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 700 punts.
Durada i lloc de realització: 50 minuts i es realitzarà a l’aula
Temporització: un cop transcorregut el 90% del curs

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Expert Word, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Expert Word 2016

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-4093més
Descarrega la informació del curs aqui.