Ref.69425

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
- C Unió 23 2a

INICI: 06-06-2019
FINAL: 04-07-2019

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-731més
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Word II

mos-microsoft-office-word-ii-69425

• Conèixer les opcions avançades per editar un document de text am el programa Microsoft Office Word 2016 així com els complements que ofereix.

• Conèixer la configuració de les opcions de Word, personalitzar la Cinta d’opcions i la Barra d’eines d’accés ràpid.
• Protegir un document, controlar l’edició i gestionar l’accés quan es comparteix el document.
• Aplicar plantilles predissenyades, modificar-les i crear-ne de noves.
• Aplicar format al text: lletra, efectes, estil, lletra capital.
• Inserir una taula i editar-la, afegir dades des d’Excel i utilitzar fórmules i càlculs dins la taula.
• Crear gràfics.
• Utilitzar els blocs de creació, el comandament Elements ràpids, els encapçalaments i peus de pàgina.
• Enllaçar quadres de text i crear enllaços entre seccions del document.
• Revisar, comparar i combinar documents.
• Afegir cites, administrar les fonts de les cites i crear una bibliografia.
• Utilitzar les referències creuades.
• Crear, editar i actualitzar taules d’autoritats i índexs.
• Combinar correspondència a partir d’una llista de Word i d’altres fonts.
• Crear, editar i imprimir etiquetes i sobres.
• Editar i executar macros i conèixer les diverses opcions d’execució.
• Crear un formulari, conèixer les opcions de disseny i control, afegir i eliminar camps del formulari.

mes...

1. Repàs de funcions principals de Microsoft Word (4 h)

1.1. Creació i administració de documents (0.5 h)
1.1.1 Protegir un document
1.1.2 Aplicar una plantilla a un document

1.2. Format al text, paràgrafs i seccions (0.5h)
1.2.1 Revisió de les opcions bàsiques per aplicar format al contingut

1.3. Creació de taules i llistes (1 h)
1.3.1 Crear taules i llistes

1.4. Aplicació de referències (1 h)
1.4.1 Aplicar un enllaç
1.4.2 Crear notes al final i notes al peu
1.4.3 Crear taula de continguts

1.5. Inserció i format a objectes (1 h)
1.5.1 Inserir i aplicar format a imatges, formes, text WordArt i objectes i quadres de text

2. Funcions avançades de Microsoft Word (26 h)

2.1. Compartir i mantenir documents (1 h)
2.1. 1 Configuració de les opcions de Word

2.2. Aplicar format al contingut (8 h)
2.2. 2 Aplicar opcions de lletra avançades i atributs al paràgraf
2.2.3 Crear gràfics
2.2.4 Crear contingut reutilitzable en un document
2.2.5 Enllaçar quadres de text i seccions

2.3. Control de canvis i referències (5 h)
2.3. 1 Revisar, comparar i combinar documents
2.3.2 Crear una pàgina de referències
2.3.3 Crear un índex d’autoritats en un document
2.3.4 Marcar i compilar un índex per a un document

2.4. Combinació de correspondència (5 h)
2.4.1 Combinar correspondència
2.4.2 Combinar correspondència utilitzant altres orígens de dades
2.4.3 Crear etiquetes i sobres

2.5. Gestió de macros i formularis (7 h)
2.5.1 Aplicar i editar macros
2.5.2 Aplicar i editar opcions de macros
2.5.3 Crear formularis
2.5.4 Editar formularis

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Word.

L’alumne haurà de crear i editar documents (4 pàgines o més) amb una varietat de propòsits i situacions especials. Personalitzaran els seus entorns Word per satisfer les necessitats del projecte i augmentar la productivitat. Exemples: un pla de negoci, un treball d’investigació, un llibre, un fullet especialitzat i un correu massiu. Els rols dels alumnes poden incloure: editors, gerents de projectes, treballadors de informació comercial, educadors i altres.

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Expert Word, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Expert Word 2016

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-731més
Descarrega la informació del curs aqui.