Ref.65136

Lleida

Presencial

LLOC: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL.
- C PI I MARAGALL 49-51

INICI: 22-05-2018
FINAL: 12-07-2018

DURADA: 150 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

SOC.pngSPEE.png
11802
12965
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

muntatge-i-manteniment-dinstal%c2%b7lacions-electriques-de-baixa-tensio-65136

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Per a menors de 65 anys

Desenvolupar projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb fins especials a partir d'un avantprojecte o condicions donades, d'acord amb les especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant la qualitat i la seguretat de les instal·lacions.

- Desenvolupar projectes d'instal•lacions elèctriques de baixa tensió en el entorn d'edificis d'habitatges, indústries, oficines i locals de pública concurrència.
- Desenvolupar projectes d'instal•lacions elèctriques de baixa tensió en locals de característiques especials i instal•lacions amb fins especials.

mes...

-Instal·lacions elèctriques en edificis de despatxos, comerços i indústries
-Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes
-Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
-Muntatge i manteniment de xarxes soterrades de baixa tensió
-Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
-Mòdul de pràctiques professionals no laborals

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat ELEE0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

RD/DECRET:1115/2007 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

SOC.pngSPEE.png
11802
12965
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.