Ref.79566

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 14-02-2022
FINAL: 09-03-2022

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 09:00 a 13:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,4

Persones formades

1060
Descarrega la informació del curs aqui.

Nòmines i Seguretat Social I

nomines-i-seguretat-social-i-79566

- Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
- Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d'una aplicació.

- Comprendre la relació entre salari i treball.
- Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col•lectiu de referència.
- Identificar la utilitat del full de salari
- Conèixer els diferents apartats del full de salari
- Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
- Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i indemnitzacions, etc.)
- Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
- Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
- Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.
- Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
- Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines..

mes...

1. El contracte de treball.
1.1. Definició
1.2. Objecte i característiques
1.3. Requisits

2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes.
2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
2.2. Elaboració i contingut

3. Rebut de salaris.
3.1. El salari
3.2. Salari i la seva regulació legal
3.3. El full de salari com a element de prova
3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats

4. Nòmines.
4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

5. Cotització a la seguretat social.
5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
5.2. El càlcul de les bases de cotització
5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables
- Una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,4

Persones formades

1060
Descarrega la informació del curs aqui.