Ref.69003

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 03-06-2019
FINAL: 01-07-2019

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00 i de 18:10 a 20:10 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
4285
Descarrega la informació del curs aqui.

Nutrició i dietètica

nutricio-i-dietetica-69003

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà .

1. L'energia, principis immediats
2. Nutrients energètics i no energètics
3. Digestió, absorció i metabolisme dels nutrients
4. Grups d'aliments
5. Qualitat i higiene dels aliments
6. L'equilibri alimentari

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
4285
Descarrega la informació del curs aqui.